Ústecká krajská organizace Pionýra

Základní informace


Krajská organizace Pionýra zabezpečuje základní servis pro činnost pionýrských skupin a jejich oddílů. Reprezentuje sdružení na úrovni kraje, komunikuje se státní správou, krajskými institucemi a ostatními sdruženími. Zajišťuje vzdělávání vedoucích a pomáhá při realizaci programů pro děti a mládež.


Ústecká krajská organizace (dále jen ÚKOP) sdružuje pionýrské skupiny (dále jen PS) v Ústeckém kraji.Aktuálni

Právi není k dispozici 3/4ádná aktualita.

Ústecká KOP, Důlce 3092/74, Ústí nad Labem 400 01, e-mail: RudolfZeus@seznam.cz